Zlepšujeme kvalitu života

CSR (Corporate Social Responsibility)

Posláním firmy Bayer je její vize „Věda pro lepší život“. Svým úsilím se firma Bayer neustále snaží zlepšovat kvalitu života na Zemi. Naše strategie CSR je napojena na naši celofiremní misi a obchodní strategii. Téma ochrany přírody, ochrana přírodních zdrojů a energie, stejně jako zvyšování zájmu mladých lidí o přírodní vědy považujeme za klíčové a jsme rádi, že se nám prostřednictvím našich CSR projektů daří tato témata mezi českou veřejností podporovat. Firma Bayer usiluje o provázanost své strategie CSR do všech interních procesů firmy a naplňuje myšlenku konceptu Creating Shared Value.