Konkrétní projekty

CSR Projekty

Konkrétní projekty společenské odpovědnosti firmy Bayer v ČR:

  • Making Science Make Sense: projekt Věda má budoucnost – school business partnership projekt, ve spolupráci s firmou IBM a organizací AISIS – www.vedamabudoucnost.cz
  • Veřejné zdraví začíná kojením: Podpora kojení ve spolupráci s Laktační Ligou v ČR, organizace výstav ke kojení na téma význam kojení pro zdraví dítěte, matky i celé populace
  • Zřízení naučně zábavné stezky „Stromovkou za zdravím a poznáním“ v pražské Stromovce
  • Podpora informační kampaně k hemofilii, organizace fotografické výstavy „Společně o hemofilii"
  • Sustainable office initiative – interní firemní aktivita zaměstnanců firmy Bayer s.r.o. za trvalé snižování klimatické stopy v provozu kanceláří firmy
  • Pravidelné sbírky školních potřeb a dalších potřebných věcí pro děti, mezi zaměstnanci firmy Bayer v ČR na podporu center Klokánek

Za své čestné a prospěšné chování byla firma Bayer v ČR oceněna prestižní cenou „CSR Award“ . Celosvětově, v roce 2011 firma Bayer investovala do projektů a iniciativ v oblasti společenské a sociální odpovědnosti částku 54 mil. EUR

Jak na výzvy jako podpora přírodních věd a energetická efektivita

Na problematiku klesajícího zájmu českých dětí a české mládeže o přírodní obory se firma Bayer zaměřila ve svém CSR projektu Věda má budoucnost, ve kterém společně s firmou IBM a organizací AISIS usilují o to, aby ukázali prestiž a potřebu těchto oborů pro budoucnost. Díky zkušenostem organizace AISIS a za podpory Výzkumného ústavu pedagogického realizují projekt „Věda má budoucnost", zaměřený na propojení školské teorie s praxí. Tato iniciativa má pomoci nastartovat změnu pohledu na volbu budoucího zaměstnání u žáků základních a středních škol, podporovat připravenost na inovace, flexibilitu a mobilitu v rámci výběru povolání. Do tohoto projektu jsou zapojeni zaměstnanci a odborníci firmy Bayer, kteří úzce spolupracují se školami v ČR a podílejí se na zvyšování atraktivity přírodovědných oborů mezi českou mládeží.

Další informace