Produkty

Oblasti působení

S cílem zdokonalit naše zaměření na inovace a růst jsme uskutečnili strategické přeskupení, kdy jsme náš obchod soustředili do dvou skupin, které fungují nezávisle a jsou plně navázány na patřičné trhy. S našimi charakteristickými znalostmi lidí, zvířat a rostlin se zamýšlíme v budoucnosti zaměřit na oblasti zdravotní péče, výživy a ochrany rostlin.