Spolupráce s pracovníky ve zdravotnictví

Jak společnost Bayer spolupracuje s pracovníky ve zdravotnictví

Farmaceutický průmysl a zdravotničtí odborníci spolupracují na mnoha aktivitách v preklinickém výzkumu, klinickém vývoji i v klinické praxi a na výsledcích léčby.

Jako hlavní styčný bod pro pacienty poskytují zdravotničtí pracovníci neocenitelné a odborné znalosti v péči o pacienty a léčbě chorob. To hraje klíčovou roli v optimalizaci našeho úsilí o zlepšení péče o pacienty, možností léčby a výsledků u pacienta.

Příklad spolupráce 1: Klinické studie
Pacienti potřebují ty pravé léky

Pacienti mohou skutečně těžit z obrovského množství neocenitelný lékařských znalostí, které existují po celém světě, pouze tehdy, když naši interní experti úzce spolupracují s externími výzkumnými pracovníky a zdravotníky. Pevně věříme, že společné využití těchto zkušeností nám pomůže lépe porozumět závažným nemocem a urychlit vývoj lepších léků. Ošetřující lékař a další zdravotničtí pracovníci provádějí klinické zkoušky ve zdravotnických střediscích v souladu s protokoly klinických studií, které byly schváleny zdravotnickými orgány, institucionálními kontrolními orgány a etickými komisemi. Jsou tedy hlavním zprostředkovatelem informací pro zúčastněné pacienty a jsou odpovědní za sběr dat. Odbornost a čas, který tomu zdravotníci a zdravotnické organizace v průběhu klinického hodnocení věnují, je třeba kompenzovat.

Další informace o klinických studiích více >

Příklad spolupráce 2: Podpora vzdělávání lékařů
Pacienti potřebují nejlépe informované lékaře

Společnost Bayer vyvíjí inovativní léky. Nové způsoby léčby musí být zavedeny do praxe a vysvětleny zdravotnickým pracovníkům, aby bylo zajištěno jejich odpovědné užívání. Proto podporujeme vzdělávání zdravotnických pracovníků na kongresech a školeních. To přispívá k tomu, že lékaři mají přístup k výsledkům nejnovějšího medicínského výzkumu, a jsou tak schopni předepsat svým pacientům tu nejlepší možnost léčby. Teprve pak můžeme splnit náš závazek podporovat správné použití našich nových léčebných postupů. Vědecké konference jsou jen jednou z mnoha možností vzdělávání lékařů.