Transparentnost plateb a plnění lékařům

Platby zdravotnickým pracovníkům

Společnost Bayer se zavázala podporovat transparentnost ve svých finančních vztazích s odbornými pracovníky ve zdravotnictví a domnívá se, že tak buduje důvěru v inovativní farmaceutický průmysl.

Spolupráce ve výzkumu poskytuje výhody pacientům i společnosti

Spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými pracovníky vedla k vývoji řady inovativních léčiv a změnila způsob, jakým mnoho nemocí ovlivňuje naše životy. Zaměstnanci společnosti Bayer jsou přesvědčeni, že úzká spolupráce se zdravotnickými pracovníky a průběžné vzdělávání zdravotnických pracovníků jsou klíčem k dosažení lepších výsledků pro pacienty, kterým se snažíme pomoci.

 

Jak Bayer spolupracuje s odbornými pracovníky ve zdravotnictví

Farmaceutický průmysl – zdravotnický personál:vztah podléhající vysoké míře regulace

Při spolupráci s experty z oblasti medicíny postupujeme v souladu s existujícími zákony a předpisy, které jasně vymezují interakce mezi farmaceutickými podniky a odborníky ve zdravotnictví, například zákony upravující zdravotní péči a dobrovolné kodexy. Tato pravidla jsou navíc doplněna různými předpisy upravujícími transparentnost, jako je například zákon Sunshine Act v USA, Kodex zveřejňování EFPIA v Evropě a různé místní právní úpravy povinností zveřejňovat informace. Zcela respektujeme nezávislost a mravní bezúhonnost těchto odborníků.

 

Co upravuje Kodex zveřejňování EFPIA

Zavedení kodexu transparentnosti EFPIA

Jako člen Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) a v souladu s našimi firemními hodnotami plně podporujeme Kodex transparentnosti EFPIA. V souladu s tímto kodexem bude společnost Bayer zveřejňovat platby a odměny pro zdravotnické odborníky a zdravotnické organizace.

 

O čem je Kodex transparentnosti EFPIA

Zpráva o zveřejňování údajů

Zjistěte, jakým způsobem shromažďujeme a zveřejňujeme převody hodnot pro zdravotnické odborníky a získejte přístup ke zveřejněným údajům.

 

Zveřejňování transparentních údajů