Trvale udržitelný rozvoj

Společnost Bayer dokumentuje ekonomický, sociální a ekologický rozvoj

Společnost Bayer v květnu 2013 vydala svou zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2012. Online verze zprávy s dalšími informacemi je dostupná na adrese www.sustainability2012.bayer.com.

Udržitelný rozvoj

„Hnací silou, která stojí za naším obchodním úspěchem, je inovace a udržitelnost,“ říká Dr. Marijn Dekkers, předseda představenstva společnosti Bayer AG. „Udržitelnost je pevně zakotvena v jádru našeho podnikání a představuje definující prvek naší firemní strategie.“ P. Dekkers dodává: „Naše poslání „Bayer: věda pro lepší život“' zahrnuje závazek pomáhat lidem zlepšovat jejich život. Chceme toho dosahovat pomocí inovativních produktů, odpovědné firemní politiky a výrobními postupy šetrnými vůči zdrojům. Koneckonců, pro udržitelný úspěch je důležitá otázka „co“ i „jak“. Tento rok slavíme 150. výročí společnosti, což potvrzuje, že funkční udržitelnost je nepostradatelnou součástí receptu společnosti Bayer na úspěch.“

Nejvyšší úroveň reportingu „A+“ a integrovaný reporting od roku 2014

Společnost Bayer slaďuje své výkaznictví s mezinárodními normami platformy Spojených národů Global Compact a iniciativy Global Reporting Initiative (GRI). Iniciativa GRI certifikovala Zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2012 úrovní reportingu „A+“ – tedy nejvyšší možnou úrovní. Zprávu posuzovali také auditoři společnosti PricewaterhouseCoopers.