01.08.2014

Více než polovina Čechů hledá lepší život ve zdraví

Podle více než 61 % českých respondentů kvalitu života ovlivňuje zdraví a zdravotní stav, vyplývá to z průzkumu pro společnost Bayer. Následují mezilidské vztahy (51 %), finanční jistota, hmotné zabezpečení (49 %) a duševní pohoda (téměř 25 %). Také se u dotazovaných překvapivě vysoko objevuje důležitost ochrany životního prostředí, kterou zmínilo přes 20 % dotazovaných v České republice. Vyplývá to z aktuálního výzkumu pod názvem „Lepší život“ společnosti Median.

"Není překvapením, že lidé považují za nejdůležitější právě zdraví. Těší nás také stoupající trend návštěvnosti osvětových akcí, které připravujeme ve spolupráci s neziskovými organizacemi a odbornými společnostmi, kde se stále více lidí zajímá o prevenci a problematiku civilizačních chorob, jenž často souvisí právě se životním stylem a stavem životního prostředí," komentuje výsledky ředitelka komunikace společnosti Bayer CZ/SK, Markéta Soukupová. V letošním roce proběhly již například akce Den plicní hypertenze, Den prevence mozkové mrtvice nebo stále probíhající putovní výstava o životě s hemofilií.

Věda jako východisko pro lepší život

Drtivá většina tuzemských respondentů je přesvědčena, že právě věda je nezbytnou součástí rozvoje kvality života, a to především v oblasti medicíny, zdraví a farmacie (51 %). Následuje uplatnění vědy v oblasti inovací a technologií (více než 31 %), ale poměrně překvapivě je věda pro více než 22 % dotazovaných důležitá pro zkvalitňování životní úrovně.

Vědecké studie v praxi

Dalším okruhem otázek realizovaného výzkumu byla oblast uplatnění vědeckých studií. Téměř 90 % českých respondentů uvedlo, že studie mají své uplatnění především ve zdravotnictví. Tři čtvrtiny dotazovaných také vidí uplatnění v oblasti průmyslu a technologiích. Poměrně vyrovnaný je názor na smysluplnost vědeckých studií v oblasti zemědělství (52 %) a vzdělání (55 %). Právě zemědělství je další z oblastí, kde společnost Bayer aktuálně prezentuje své inovace, a to v rámci projektu „Polní dny“, kdy zájemcům přímo v terénu ukazuje přínos inovací pro rozvoj pěstování kukuřice nebo řepky ozimé.

Zdravá společnost firmy potřebuje

Lidé v České republice jsou přesvědčeni, že komerční sektor, jako nositel inovací, je pro rozvoj společnosti nepostradatelný (24 % rozhodně ANO a 49 % spíše ANO). "Význam inovací, vývoje a výzkumu pro zlepšování kvality života lidí považujeme ve firmě Bayer za zásadní po celou dobu naší, více než 150 leté historie firmy. Bayer věnuje výrazné úsilí a mnoho svých zdrojů vědeckým projektům, kdy samotné výdaje  na vývoj a výzkum ve společnosti Bayer dosáhly 3,2 mld. EUR během minulého roku. Zároveň jsme v České republice a na Slovensku velmi aktivní, především směrem k mladé generaci, v oblasti komunikace a propagace významu vědy a inovací pro budoucnost naší planety," dodává Frank Held, ředitel společnosti Bayer pro ČR a SK.


Krátký výzkum byl realizován v rámci projektu společnosti Bayer na téma „Lepší život“, který se vztahuje k mottu společnosti „Věda pro lepší život“. Kvantitativní výzkum probíhal na vzorku více než 500 respondentů v České republice a na stejném vzorku také na Slovenku. Pro oslovení byla využita metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Poměr dotazovaných žen a mužů starší patnácti let byl téměř vyrovnaný.


Další informace