22.09.2014

Bayer plánuje zaměřit se výhradně na byznys v oblasti Life Science

Zaměření spol. Bayer na oblast zdravotní péče (HealthCare) a ochrany rostlin (CropScience).

  • Zaměření na oblast zdravotní péče (HealthCare) a ochrany rostlin (CropScience)
  • Nejpozději do roku 2016 by mělo dojít k úpisu společnosti MaterialScience na burze
  • Plánované rozdělení je ve prospěch koncernu Bayer i společnosti MaterialScience
  • Očekává se, že úroveň zaměstnanosti zůstane během příštích několika let stabilní


Praha, 19. září 2014 – Společnost Bayer se v budoucnu hodlá zaměřit výhradně na  byznys v oblasti Life Science – HealthCare a CropScience – a provést úpis akcií MaterialScience na akciovém trhu jako samostatné společnosti. Tímto si společnost Bayer získává pozici světové jedničky v oblasti péče o zdraví člověka, zvířat a rostlin. Tento čtvrtek dozorčí rada jednomyslně schválila plány správní rady. "Máme v úmyslu vytvořit dvě špičkové globální korporace: Bayer jako prvotřídní společnost zabývající se vývojem nových léčiv v oblasti Life Science, a MaterialScience  jako předního hráče na poli polymerů," oznámil Dr. Marijn Dekkers, CEO Bayer. Uvedl, že obě společnosti mají ve svých oborech vynikající vyhlídky na úspěch. Očekává se, že úroveň zaměstnanosti zůstane během příštích několika let stabilní, a to v Německu i ve světě.

MaterialScience získává přímý přístup na kapitálový trh

V posledních letech se těžiště činnosti společnosti Bayer výrazně posunulo směrem k činnosti v rámci Life Science. Došlo k úspěšnému uvedení nových farmaceutických výrobků na trh a velmi úspěšnému rozvoji v oblasti CropScience. Blíží se také akvizice obchodní divize volně prodejných léků americké společnosti Merck & Co., Inc. Cílem je podpořit pozitivní rozvoj těchto aktivit i v budoucnu prostřednictvím dalších investic do růstu společnosti. Po pravidelném hodnocení obchodního portfolia se představenstvo proto rozhodlo směřovat společnost do těchto oblastí činnosti. Life Science v současné době již tvoří asi 70 procent prodeje koncernu Bayer a 88 procent EBITDA před odečtením zvláštních položek.


Během příštích 12 až 18 měsíců se plánuje úpis společnosti MaterialScience na burze jako samostatné společnosti. Hlavním důvodem pro tento krok je umožnit společnosti MaterialScience přímý přístup ke kapitálu, aby jej mohla v budoucnu rozvíjet. Tento přístup již nelze dostatečně zajistit uvnitř skupiny Bayer kvůli značným investičním potřebám oblastí Life Science v oblasti jak strukturálního, tak i vnějšího růstu. Jako samostatná společnost může MaterialScience také přizpůsobit své organizační a procesní struktury a firemní kulturu výhradně podmínkám svého oboru a svému obchodnímu modelu.

Bayer si ponechá vyvážené portfolio

Společnosti budoucí skupiny Bayer dosáhly proforma prodeje cca 29 miliard EUR v roce 2013. Zaměstnají téměř 99.000 lidí, čítaje v to asi 29.500 osob v Německu. Sídlo společnosti zůstává v Leverkusenu.


"Společnost Bayer bude i nadále působit jako společnost s atraktivním a vyváženým portfoliem a primárním zaměřením na růst," vysvětlil Dekkers. Za tímto účelem společnost hodlá zvýšit své výdaje na výzkum a vývoj, selektivně posílit výzkum  v oblastech zdravotní péče HealthCare a ochrany rostlin CropScience a pokračovat v úspěšné komercializaci farmaceutických výrobků uvedených na trh v poslední době.

Samostatná společnost MaterialScience bude pružněji čelit globální konkurenci

"Pevně věříme, že společnost MaterialScience bude moci využívat své samostatné postavení k využití svých stávajících silných stránek ještě rychleji, účinněji a pružněji na poli globální konkurence," dodal Dekkers. Strategie a firemní kultura v souladu s vedením v oblasti technologií a nákladů, spolu s možností rozhodovat samostatně o svých investicích a portfoliu přinese společnosti MaterialScience ty nejlepší vyhlídky rozvoje na vysoce konkurenčním trhu. To podle Dekkerse zahrnuje přímý přístup na kapitálový trh, bez nutnosti soutěžit s oblastmi Life Science o financování budoucích investic.


"Společnost MaterialScience má velmi dobrou pozici a disponuje velmi moderními konkurenceschopnými rozsáhlými výrobními kapacitami. Neustále do těchto výrobních zařízení investujeme, a nepřestali jsme ani v ekonomicky nesnadných obdobích,"poukázal Dekkers na výrobní zařízení celosvětového významu v čínské Šanghaji a nový závod TDI v německém Dormagenu, který bude oficiálně uveden do provozu v prosinci. Jen v letech 2009 až 2013 společnost Bayer investovala celkem více než 3,8 miliardy EUR do majetku, výrobních závodů a vybavení, jakož i do oblasti výzkumu a vývoje společnosti MaterialScience.


Po zamýšleném úpisu se společnost MaterialScience stane v Evropě čtvrtou největší společností zabývající se výrobou chemických prostředků v Evropě. V roce 2013 dosáhla celosvětové tržeb více než 11 miliard EUR. Podle plánu by nová společnost měla celosvětově zaměstnat zhruba 16.800 osob, čítaje v to cca 6.500 osob v Německu. Bude mít nový název a samostatnou právní subjektivitu se sídlem v Leverkusenu.

Společnost Bayer: Věda pro lepší život

Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají do oblasti zdravotní péče, zemědělství a high-tech polymerních materiálů. Jakožto společnost založená na inovacích, nastavuje trendy v oblastech vývoje a výzkumu. Výrobky a služby společnosti Bayer jsou určeny ku prospěchu lidí a jejich úkolem je zlepšovat kvalitu jejich života. Zároveň se skupina Bayer podílí na společenském rozvoji prostřednictvím inovací, růstu a zvyšování výnosové síly. Společnost Bayer se zavázala dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje a plní roli sociálně a společensky odpovědného korporátního subjektu. Ve fiskálním roce 2013 společnost Bayer zaměstnávala 113.200 lidí po celém světě a dosáhla tržeb ve výši 40,2 mld. EUR. Kapitálové výdaje dosáhly 2,2 mld. EUR, investice do výzkumu a vývoje činily 3,2 mld. EUR.

Prohlášení o budoucím vývoji

Tato zpráva obsahuje prohlášení o budoucím vývoji založená na aktuálních úvahách či prognózách, k nimž dospěl management skupiny Bayer Group nebo dílčích skupin.  Následkem různých známých i neznámých rizik, nejistot a jiných faktorů mohou být odlišnosti mezi skutečnými budoucími výsledky, finanční situací, vývojem či výkonem společnosti a zde uvedenými odhady.  Tyto faktory zahrnují také faktory zmíněné ve veřejných prohlášeních společnosti Bayer, která jsou k dispozici na webové stránce www.bayer.com. Společnost na sebe nebere žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto prohlášení o budoucím vývoji nebo za jejich úpravu  v souladu s budoucími událostmi či vývojem.

Více informací