06.06.2014

Bayer ocenil nejlepší studentské návrhy na podporu vědy

Praha, (červen 2014) K datu 6. června byl zakončen další ročník programu Věda má budoucnost. Akce si kladla za cíl zvýšit zájem o přírodovědné obory české a slovenské mládeže. Do projektu Věda má budoucnost se jen v České republice aktivně zapojilo více než 700 žáků a 200 učitelů základních a středních škol, na Slovensku pak celkem 200 žáků a 14 učitelů.
Projekt Věda má budoucnost

„Stále klesající zájem žáků o přírodovědné obory vnímáme jako vážnou hrozbu pro Českou republiku. Tento trend a nedostatek technicky a přírodovědně vzdělaných absolventů dlouhodobě nepříznivě ovlivňuje ekonomický rozvoj ČR a její konkurenceschopnost. Bayer, v rámci svého firemního motta: Věda pro lepší život, se rozhodl tomuto negativnímu trendu proaktivně čelit, právě zapojením v projektu Věda má budoucnost. Těší nás, že právě naši odborníci, naši zaměstnanci jsou těmi, kteří pedagogům základních a středních škol, ale především právě mladé generaci sami ukazují, jaké příležitosti a možnosti přírodovědné obory přináší pro zlepšování kvality života.“ uvedl Frank Held, generální ředitel firmy Bayer pro Českou republiku a Slovensko.

V praxi projekt Věda má budoucnost probíhal formou aktivní spolupráce firmy a škol. Projekt byl rozdělen do několika jednotlivých bloků. Jedním z nich bylo setkání „Den v životě firmy“, kde žáci na vlastní kůži poznali, jak funguje mezinárodní firma zaměřená na inovace, výzkum a oblast přírodních věd v českém prostředí, čím se její pracovníci zabývají, jaké problémy řeší, co ke své práci potřebuji.

V bloku s názvem „Tvorba životopisů a příprava na pohovor“ se přímo ve firmě mladí lidé naučili, jak se připravit na přijímací pohovor, který si s personalisty také mají možnost nanečisto vyzkoušet. Dále s odborníky konzultovali, jak má vypadat správný životopis a jak směřovat na budoucí kariéru v přírodovědných oborech. Na setkání „Věda v praxi“ si účastníci prožili zkoumání vědy tváří v tvář s vědci a odborníky z  Akademie věd ČR.

Letošní ročník programu byl završen na závěrečné školní konferenci, prezentacemi studentů před vrcholovými manažery firmy Bayer, kdy studenti představili své návrhy, jak zlepšit prestiž vědy v České republice. Navrhované projekty byly představeny také laické veřejnosti na portálu ww.soutez.vedamabudoucnost.cz, kde studenti získávali nezávislá hodnocení a doporučení veřejnosti a dalších škol a partnerů v projektu. Porota složená ze zástupců firmy Bayer, zástupců Akademie věd ČR a neziskové organizace AISIS vybrala v rámci konference 3 vítězné projekty, které byly oceněny finančními odměnami v celkové výši 35.000 Kč.  Vítězné projekty jsou představeny v rámci portálu www.vedamabudoucnost.cz.

Výsledková listina studentské soutěže „Jak zlepšit prestiž vědy v ČR“:

Vítězové studentské soutěže

3. místo a podporu ve výši 7.tis Kč získali studenti Střední zemědělské školy Brandýs nad Labem: Nikola Mikešová, Marek Pavlík, Kateřina Geislerová s projektem: Pěstování rostlin na střechách a v podzemí s vlastní pohonnou jednotkou


2. místo a podporu ve výši 12.tis Kč získali žáci ZŠ Dr. Jana Malíka s projektem: Nikola Procházková, Tereza Svobodová, Erika Švecová  s projektem: Zdravý chrup


1. místo a podporu ve výši 16. tis Kč získali studenti SŠ - Centra odborné přípravy technickohospodářské v Praze 9: Hanka Vysokomenská, Nikola Pařilová, Daniel Karkoš  s projektem: Rozvoj chemických oborů v rámci školy

Více info o projektu Věda má budoucnost

Program Věda má budoucnost vznikl v roce 2011 v rámci celosvětové iniciativy firmy Bayer „Making Science Make Sense“ pod patronací MŠMT, Akademie věd ČR a Svazu průmyslu. Spoluorganizaci projektu má na starosti občanské sdružení AISIS. V projektu jde o strukturovanou spolupráci zapojených škol a společnosti Bayer. Smyslem je zatraktivnění přírodovědných a technických oborů na základních a středních školách. Know-how celého projektu vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, do níž je v současné době v celém Irsku zapojeno na 125 velkých firem a 170 škol. V letošním roce je do projektu v ČR zapojeno 5 firem. Organizátoři ovšem usilují o stále širší zapojení dalších firem, aby dokázali jednak rozšířit vliv projektu na zvyšování zájmu o přírodovědné a technické obory u mladých lidí a zároveň uspokojit stále narůstající zájem o spolupráci s firmami ze strany základních a středních škol v České republice.

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají do oblasti zdravotní péče, zemědělství a high-tech polymerních materiálů. Jakožto firma založená na inovacích, Bayer nastavuje trendy v oblastech vývoje a výzkumu. Výrobky a služby společnosti Bayer jsou vyvinuty tak, aby byly ku prospěchu lidí a pomáhaly zlepšovat kvalitu života. Zároveň se skupina Bayer podílí na společenském rozvoji prostřednictvím inovací, růstu a zvyšování výnosové síly. Bayer je zavázán dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje a plní roli sociálně a společensky odpovědného korporátního subjektu. Ve fiskálním roce 2013 společnost Bayer zaměstnávala 113 200 lidí po celém světě a dosáhla tržeb ve výši 40,2 mld. EUR. Kapitálové výdaje dosáhly 2,2 mld. EUR, investice do výzkumu a vývoje činily 3,2 mld. EUR. Více informací o společnosti najdete na www.bayer.cz nebo na www.bayer.com.

Další informace