14.09.2016

Bayer a Monsanto spojením vytvoří globálního lídra v oblasti zemědělství

Cílem je realizace společné vize integrované nabídky pro zemědělskou výrobu, přinášejíc pokročilá řešení pro pěstitele, tento projekt vytvoří hnací motor inovací pro další generaci pěstitelů / 128 USD na jeden akciový podíl v rámci hotovostní transakce, což představuje zvýšení o 44% oproti standardní ceně pro akcionáře Monsanto a celkovou hodnotu 66 mld. USD / Vytvoření významné hodnoty s očekávaným synergickým efektem cca 1,5 mld. USD ročně po uplynutí tří let; plus další synergické účinky z integrovaných řešení v příštích letech / Akcionáři společnosti Bayer očekávají klíčové navýšení EPS řádově o jednociferné procento po uplynutí prvního celého roku po uzávěrce, a poté dvojciferný procentní nárůst po třetím uplynulém roce / Závazkem je udržet si silnou pozici v USA - centrála spojené divize globálního ředitelství Seeds & Traits a obchodního ředitelství pro Severní Ameriku v St. Louis

Werner Baumann (left), CEO of Bayer AG, and Hugh Grant, Chairman and Chief Executive Officer of Monsanto. Zoom image
Werner Baumann (left), CEO of Bayer AG, and Hugh Grant, Chairman and Chief Executive Officer of Monsanto.

Leverkusen / St. Louis, 14. září 2016 – Bayer a Monsanto dnes oznámili, že podepsali definitivní dohodu o sloučení na základě které společnost Bayer získá společnost Monsanto za hotovostní cenu 128 dolarů za akcii. Dohodu jednomyslně schválilo představenstvo společnosti Monsanto jakož i představenstvo a dozorčí rada společnosti Bayer. Podle uzávěrkové ceny akciového podílu společnosti Monsanto ke dni 9. května 2016, tedy v den před první písemnou nabídkou společnosti Bayer pro Monsanto, tato nabídka představuje 44% navýšení této ceny.

“S potěšením oznamujeme spojení našich dvou významných společností. Představuje to velký krok kupředu pro naši divizi zemědělských produktů a posiluje to vedoucí úlohu společnosti Bayer jako globální inovativní společnosti v oblasti biologických věd, s přední pozicí v hlavních segmentech, která přináší významný přínos svým akcionářům, zákazníkům, zaměstnancům a celé společnosti,” řekl Werner Baumann, CEO Bayer AG.

“Dnešní oznámení je důkazem všeho, co jsme dokázali a hodnotou, kterou jsme vytvořili pro naše akcionáře společnosti Monsanto. Věříme, že toto spojení se společností Bayer představuje ten nejpřesvědčivější přínos pro naše akcionáře, s maximální jistotou díky hotovostní transakci,” řekl Hugh Grant, prezident a CEO společnosti Monsanto.

Zdokonalená řešení pro pěstitele

Tato transakce spojuje dvě odlišné, avšak vzájemně se významně doplňující odvětví. Spojená společnost bude využívat vedoucí pozici společnosti Monsanto v oblasti produkce semen a úpravy vlastností rostlin spolu s širokou škálou produktů na ochranu plodin od společnosti Bayer, v širokém rozsahu indikací a plodin pro všechny hlavní zeměpisné oblasti. Výsledkem bude, že pěstitelé dostanou k dispozici širokou škálu řešení, které budou splňovat jejich současné i budoucí potřeby, včetně pokročilých řešení v oblasti semen i osiv a úpravy vlastností rostlin, digitálního zemědělství a ochrany plodin.

Toto spojení také spojuje přední inovativní kapacity a technologické platformy v oblasti výzkumu a vývoje obou společností, s celkovým ročním pro-forma rozpočtem pro výzkum a vývoj na úrovni cca 2,5 mld USD. Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska umožní společný podnik akceleraci inovací a přinese zákazníkům pokročilé řešení a optimalizované produkty na základě analytické přístupu k agronomickým datům, s podporou aplikací pro digitální zemědělství. Očekává se, že to farmářům přinese výrazné a trvalé přínosy: od lepšího nákupu a zvýšeného pohodlí, až po vyšší výnosy, lepší ochranu životního prostředí a vyšší udržitelnost.

“Zemědělství je ústředním prvkem jedné z největších výzev naší doby: jak do roku 2050 nakrmit další 3 miliardy lidí na světě, a to ekologicky udržitelným způsobem. Obě společnosti jsou přesvědčeny, že tato výzva vyžaduje nový přístup, který systematičtěji integruje odbornost v oblasti semen, úpravy vlastností rostlin, v oblasti ochrany plodin, a to včetně biologických preparátů, s velkým důrazem na inovace a udržitelné zemědělské postupy,” řekl Liam Condon, člen správní rady společnosti Bayer AG a vedoucí divize plodin.

“V zemědělství vstupujeme do nové éry - do éry s velkými výzvami, které vyžadují nové, udržitelná řešení a technologie, které pěstitelům umožňují vypěstovat více a levněji. Toto spojení se společností Bayer toto zajistí – hnací motor inovace, který spojí portfolio společnosti Bayer v oblasti plodin s našimi prvotřídními nástroji v oblasti semen, úpravy vlastností rostlin a v oblasti digitálního zemědělství tak, abychom pěstitelům mohli pomoci překonávat budoucí překážky. Společně budou Monsanto a Bayer stavět na naší hrdé tradici a na historii inovací v zemědělství, přičemž přinesou pěstitelům komplexnější a širší řešení,” řekl Grant.

Vytváření hodnot

Pro forma společné tržby v oblasti zemědělských výrobků v kalendářním roce 2015 dosáhly 23 mld. EUR. Spojená společnost bude mít velmi dobrou pozici v rámci zemědělského odvětví, s výrazným potenciálem dlouhodobého růstu. Kromě atraktivního potenciálního dlouhodobého růstu hodnoty sloučených podniků, společnost Bayer očekává, že transakce přinese akcionářům nárůst výnosu z podílů (EPS) již v prvním roce po uzavření dohody a dvouciferný procentní nárůst ve třetím ukončeném roce. Společnost Bayer potvrdila předpoklady týkající se synergických efektů v oblasti tržeb a nákladů v rámci hloubkové analýzy (due diligence), očekává celkový přínos součinnosti pro roční výsledek EBITDA na úrovni přibližně 1,5 mld. USD po uplynutí tří let, jakož i další synergické přínosy z integrovaných řešení v dalších letech.

Podmínky financování a uzavření transakce

Společnost Bayer hodlá transakci financovat kombinací úvěru a vlastního kapitálu. Předpoklad je, že podíl z vlastního kapitálu na úrovni cca 19 mld. USD vzejde z emise povinně konvertibilních dluhopisů a z emise práv na upisování. Překlenovací úvěr ve výši 57 mld. USD přislíbilo konsorcium BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC a JP Morgan.

Společnost Bayer má prokazatelnou minulost disciplinovaného splácení úvěrových prostředků po velkých akvizicích a věří, že ke zlepšení finančního profilu přispěje výrazný cash flow spojeného podniku. Cílem společnosti Bayer je po uzavření transakce dosáhnout úvěrový rating na úrovni investičního ratingu a dlouhodobě cíli k dosažení ratingové kategorie “A”

Akvizice podléhá standardním podmínkám, včetně povinnosti schválení fúze akcionáři Monsanto a povinnosti získání potřebných regulativních povolení. Transakce by měla být uzavřena do konce roku 2017. Společnosti budou spolupracovat s regulátory za účelem dosažení úspěšného uzavření transakce. Navíc společnost Bayer podepsala jistotu pro antimonopolní řízení v hodnotě 2 mld. USD, čímž potvrzuje své přesvědčení, že získá potřebné regulativní povolení.

Centrála a zaměstnanci

Spojená zemědělská divize bude mít globální obchodní centrálu Seeds & Traits v St. Louis, Missouri Globální centrálu pro ochranu plodin a pro vývoj v oblasti plodin (Crop Protection & overall Crop Science) v německém Monheimu. Významné zastoupení ve městě Durham v Severní Karolíně, a také v mnoha dalších lokalitách v USA a po celém světě. Divize digitálního zemědělství spojeného podniku bude mít centrálu v San Francisku (Kalifornia).

“Toto spojení představuje obrovskou příležitost pro zaměstnance, kteří budou stát na špici inovací v našem sektoru. Tato transakce také rozšiřuje silný závazek společnosti Bayer vůči USA, rozvíjející naši 150-letou historii podnikání v 25 státech a zaměstnávání více než 12,000 zaměstnanců v tomto státě.Jjsem přesvědčen, že Monsanto bude vzkvétat jako součást jedné z nejvíce respektovaných a důvěryhodných společností na světě,,” řekl Baumann.

Společnost Bayer má rozsáhlé zkušenosti v oblasti úspěšné integrace a akvizic z hlediska podnikání, geografického hlediska tak z kulturního pohledu a zůstává věrná své silné kultuře inovací, udržitelnosti a sociální odpovědnosti.

Poradci pro transakci

BofA Merrill Lynch a Credit Suisse jsou v pozici hlavních finančních poradců a strukturování bank pro společnost Bayer a zároveň jsou součástí finanční struktury pro tuto transakci; Rothschild je dodatečným finančním poradcem společnosti Bayer. Právními poradci společnosti Bayer jsou Sullivan & Cromwell LLP (M & A) a Allen & Overy LLP (financování).

Morgan Stanley & Co. a Ducera Partners jsou finančními poradci a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz jsou právními poradci společnosti Monsanto.Další dostupné informace o transkaci: www.advancingtogether.com

Bayer: Věda pro lepší život

Bayer je globální společností s klíčovými kompetencemi v oblastech Life Science („Věda pro život“)  péče o zdraví a v zemědělství. Její výrobky a služby jsou navrhovány tak, aby prospívaly lidem a zlepšovaly kvalitu jejich života. Zároveň skupina Bayer cílí na vytváření hodnot prostřednictvím inovací, růstu a síly vysokého zisku. Bayer je zavázán principům udržitelného rozvoje a své sociální a etické zodpovědnosti jako člen občanské společnosti. Ve fiskálním roce 2015 Skupina zaměstnávala kolem 117 000 lidí a měla výnosy ve výši 46.3 mld.  eur. Kapitálové výdaje stoupaly ke 2,6 mld. eur, náklady na výzkum a vývoj k 4,3 mld. eur.  Tyto údaje zahrnují i částky za obchod s high-tech polymery, který byl emitován na burzu jako nezávislá společnost pod jménem  Covestro 6. října 2015. Pro další informace přejděte na: www.bayer.com.

O společnosti Monsanto

Monsanto se zavazuje přinášet širokou škálu řešení, aby pomohl vzkvétat našemu rostoucímu světu. Vyrábíme osivo pro ovoce, zeleninu a klíčové plodiny – například kukuřici, sóju a bavlnu –, které pomáhají farmářům k lepší sklizni za efektivnějšího použití vody a jiných důležitých zdrojů. Pracujeme na nalezení udržitelných řešení pro zdraví půdy, využití dat ke zlepšení pěstitelských postupů a zachování přírodních zdrojů a poskytnutí výrobků na ochranu plodin k minimalizaci škod způsobených škůdci a chorobami.  Prostřednictvím programů a partnerství spolupracujeme s farmáři, výzkumníky, neziskovými organizacemi, univerzitami a dalšími, abychom pomohli se zdoláváním některých největších světových výzev. Chcete-li se dozvědět více o Monsantu, našich závazcích a našich více než 20 000 věrných zaměstnancích, navštivte prosím: discover.monsanto.com a monsanto.com. Sledujte naše obchodování na Twitteru® na twitter.com/MonsantoCo a na blogu společnosti Beyond the Rows® na monsantoblog.com nebo se přihlaste  k odběru našeho zpravodaje News Release RSS Feed.