13.12.2017

Spuštění nových transparentních stránek společnosti Bayer

 

  • Umožnění přístupu k shrnutím studií týkajících se ochrany rostlin a jejich vztahu k bezpečnosti.
  • Péče o otevřený a transparentní dialog s veřejností.
  • Podpora pro úřady při zacházení s žádostmi o informace.

Monheim, December 7, 2017  - Společnost Bayer spustila své nové transparentní internetové stránky (www.cropscience-transparency.bayer.com), vytvořené tak, aby umožnily přístup ke specifickým informacím potřebným pro vyhodnocení příravků pro ochranu rostlin. Tímto krokem přebírá společnost Bayer vedoucí roli směrem k transparentnosti a současně si chrání informace o tajném složení přípravků společnosti a o výrobních procesech.

 

Vedle přehledů zpráv o studiích o bezpečnosti pro značné množství aktivních látek začne společnost Bayer umožňovat nekomerční přístup k příslušným studiím o bezpečnosti, a počínaje zprávami o imidaclopridu. Doplňující materiály, jako videa a informační grafika, jsou k dispozici na pomoc k vytvoření kontextu pro regulační vědu. Tímto způsobem chce společnost Bayer pečovat o otevřený a transparentní dialog.

 

„Protože protichůdné zprávy o bezpečnosti potravin a technologií znesnadňují lidem oddělit fakta od fikce, je tato iniciativa firmy Bayer důležitým krokem směrem ke zvýšené transparentnosti,“ řekl Dr. Adrian Percy, global head of Research and Development for the Crop Science. „Sdílením informací, které byly původně sdíleny pouze s úřady, doufáme, že propojíme veřejnost s naší vědeckou komunitou způsobem, který vybuduje důvěru a ukáže naši touhu pokračovat v tendenci větší transparentnosti.“

„Jsme potěšeni, že spouštíme naše nové internetové stránky, které také cílí na podporu autorit po celém světě poskytnutím tohoto nástroje, který umožní získat informace, jež tvoří základ našich registračních procesů. Chceme, aby nekomerční zainteresované strany – od občanů po členy vědecké komunity – měly přístup k relevantním informacím týkající se bezpečnosti přípravků, které jsou zároveň snadné k pochopení a umožní jim podložit své názory vědeckými informacemi,“ řekl Percy.

 

Nové transparentní stránky společnosti Bayer budou pravidelně aktualizovány. V další fázi, která ja plánovaná na začátek roku 2018, bude nekomerčním uživatelům umožněn přístup k doplňujícím plným, podrobným zprávám o studiích týkajících se bezpečnosti. Kromě toho plánuje společnost Bayer přidat další jazykové mutace svých stránek.

Více informací na www.news.bayer.com