Ochrana osobních údajů

Seznam zpracovatelů osobních údajů

Společnosti pověřené společností Bayer s.r.o. zpracováním osobních údajů dle právních předpisů České republiky a Evropské Unie jsou zpracovatelé osobních údajů pro účely tisku, marketingu, vytvoření databáze lékařů a evidence návštěv obchodních zástupců u lékařů pro získání zpětné vazby, management klinických studií a dále cestovní a překladatelské agentury.


Společnost Bayer s.r.o. si v souladu s platnými právními předpisy vyhrazuje právo nezveřejnit názvy a jiné specifikace konkrétních zpracovatelů, které pověřuje zpracováním osobních údajů, z důvodu zachování svého obchodního tajemství, kterého mohou být tyto údaje součástí.