Veřejné zakázky

Koalice pro transparentní podnikání

Firma Bayer v ČR je signatářem etického kodexu uchazečů o veřejné zakázky: "Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky", který podporuje transparentnost veřejných zakázek v České republice.

Přehled zadávacích řízení, kterých se Bayer s.r.o. v ČR účastní:

 

Zadavatel Evidenční číslo VZ Název zakázky Stav
Fn Plzeň 60053746 Antineoplastika a imunomodulátory vyhrané
FN Olomouc 60056998 Antineoplastika a imunomodulátory zrušeno
VFN v Praze 60058254 Antineoplastika a imunomodulátory vyhrané
VFN v Praze 60058263 Dodávky kontrastních látek vyhrané
FN Olomouc 60060108 Léčivé přípravky II. vyhrané
Fn Plzeň 60060177 Krevní deriváty II. vyhrané
FN USA Brno 60061273 Kontrastní látky vyhrané
FN Olomouc 60061865 Léčivé přípravky III. vyhrané
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 60065172 Antineoplastika vyhrané
Masarykův onkologický ústav 60066061 Biologická léčba 2012 vyhrané
VFN v Praze 206742 Atnitrombotika vyhrané
Krajská nemocnice T.Bati 207557 RTG kontratní látky vyhrané
Krajská nemocnice T.Bati 207571 Léčiva pro terapii roztroušené sklerózy vyhrané
FN Hradec Králové 210428 Léčivé přípravky pro léčbu roztroušené sklerózy prohrané
FN Hradec Králové 210989 RTG kontratní látky vyhrané
FN Brno 212603 Inhibitory proteinkináz I. vyhrané
Masarykův onkologický ústav 228633 Biologická léčba 2013 zrušeno
Masarykův onkologický ústav 228726 Kontrastní látky 2013 částečně zrušené, částečně vyhrané
Ústřední vojenská nemocnice 225233 Dodávky - Kontrastní látky zrušeno
Ústřední vojenská nemocnice 253409 Dodávky - Kontrastní látky vyhrané
VFN v Praze 236901 Antineoplastika L01XE zrušeno
VFN v Praze 345944 Imunomodulační látky vyhrané
FN Plzeň 348335 Léčivé přípravky pro terapii pohybového aparátu 2013 vyhrané
FN Plzeň 347884 Kontrastní látky 2013 částečně vyhrané
FN Hradec Králové 351024 Inhibitory proteinkinázy zrušeno
FN Plzeň 366345 Imunopreparáty 2013 vyhrané
Masarykův onkologický ústav 364032 Kontrastní látky 2014 částečně zrušené, částečně vyhrané
Masarykův onkologický ústav 366991 Biologická léčba 2014 - tablety zrušeno
FN Plzeň
367590 Cytostatika, imunomodulátory a endokrinní terapie 2013
zrušeno
VFN v Praze
377042 Antitrombotika
vyhráné, nedošlo k realizaci
Nemocnice Na Bulovce
374571 Kontrastní látky
zrušeno
Masarykův onkologický ústav
478654 Biologická léčba 2014 - tablety (doplňění)
vyhrané
Nemocnice Na Bulovce 492016 Kontrastní látky 2 vyhrané
Masarykův onkologický ústav 495098 Biologická léčba 2015 - tablety zrušeno
Masarykův onkologický ústav 495108 Kontrastní látky 2015 částečně vyhrané
FN u sv. Anny v Brně 494540 Kontrastní látky zrušeno
Institut klinické a experimentální medicíny 489032 Dodávky humánních léčivých přípravků - pro kardiovaskulární systém vyhrané
FN Olomouc 496543 Inhibitory proteinkináz 2014 vyhrané
Nemocnice Na Homolce 499040 Rámcová smlouva na dodávky LP obsahující Sorafenib zrušeno
FN U Svaté Anny 403413 Kontrastní látky II vyhrané
MOÚ 506021 Léčiva 2015 (doplnění) vyhrané
FN Motol 218183 FN Motol - Sorafenib, Everolimus částečně vyhrané
FN Hradec Králové 509528 Léčivé přípravky s obsahem oftalmologik částečně vyhrané
FN Plzeň 510598 Léčivé přípravky pro CNS a smyslové orgány částečně vyhrané
FN Plzeň 511278 Antineoplastika a imunomodulátory 2015 - II částečně vyhrané
FN Plzeň 512255 Krevní deriváty 2015 částečně vyhrané
FN Motol 509890 FN Motol - léčivé přípravky s účinnou látkou Interferon beta-1b vyhráné
FN Olomouc 513050 Selektivní imunosupresiva - RS 2015 prohrané
Masarykův onkologický ústav 519860 Biologická léčba 2016 - tablety částečně vyhrané
Masarykův onkologický ústav 519852 Kontrastní látky 2016 částečně vyhrané
Fakultní nemocnice Hradec Králové 522564 Léčivé přípravky s obsahem inhibitorů proteinkináz částečně vyhrané
Městská nemocnice Ostrava 524999 Dodávky kontrastních látek vyhráno
Fakultní nemocnice Hradec Králové 514690 Léčivé přípravky s obsahem interferonu beta 1b částečně vyhráné
Fakultní nemocnice Plzeň 630679 Léčivé přípravky 2016 vyhráno
Fakultní nemocnice Plzeň 633495 Kontrastní látky 2016 částečně vyhráno
FN Ostrava 634340 Léčiva - různé vyhráno
VFN 634247 Dodávky léčivého přípravku Xofigo 1000 kBq/ml, injekční roztok vyhráno
Nemocnice Na Homolce 629801 Dodávky léčivého přípravku obsahující účinnou látku sorafenib-tosylát (ATC: L01XE05) pro Nemocnici Na Homolce vyhráno
FN Olomouc 639296 Oftalmologika 2016 zrušeno
FN Královské Vinohrady 639292 FNKV - Dodávka léčivých přípravků zařazených mezi cytostatika ATC klasifikace L01 částečně vyhráno
MOU Brno Z2016-003401 Kontrastní látky 2017 částečně vyhráno
MOU Brno Z2016-003409 Biologická léčba 2017 - tablety částečně vyhráno
FN Plzeň Z2016-005487 Imunopreparáty 2016 - II otevřené zadávací řízení
FN Hradec Králové 644463 Léčivé přípravky s osahem ihnibitorů proteinkináz II částečně vyhráno
FN Plzeň Z2016-006125 Léčivé přípravky pro hormonální a protinádorovou terapii 2016 částečně vyhráno
FN Olomouc Z2017-000468 Vodorozpustné nízkoosmolární a isoosmolární nefrotropní ertg-kontrastní látky 2017 částečně vyhráno
FN Olomouc Z2017-000729 Paramagnetické kontrastní látky 2017 částečně vyhráno
Fakultní nemocnice Hradec Králové Z2016-002786 Léčivé přípravky s obsahem kontrastních látek pro rentgenová vyšetření otevřené zadávací řízení
Fakultní nemocnice Motol Z2017-004721 FN Motol - Krizotinib, Fulvestrant, Regorafenib částečně vyhráno
Ústřední vojenská nemocnice Z2017-005826 AFLIBERCEPT otevřené zadávací řízení
Thomayerova nemocnice Z2017-013079 „Dodávka léků - NEXAVAR 200 MG (L01XE05), TYSABRI 300 MG (L04AA23), XOLAIR 150 MG (R03DX05)“ otevřené zadávací řízení

Bližší informace k VŘ

Pro další informace ke konkrétnímu výběrovému řízení zadejte ve formuláři na odkazu níže konkrétní evidenční číslo VZ:

 

Formulář k získání dalších informací k vyhlášeným výběrovým řízením

Informace ke konkrétní veřejné zakázce

Chcete-li získat informace ke konkrétní veřejné zakázce, použijte následující formulář.

Prosím vyplňte příslušná pole. Položky označené (*) jsou povinné.
Uveďte, pokud si přejete být kontaktován/a e-mailem.
Uveďte, pokud si přejete být kontaktován/a telefonicky.
Zaškrtnutím políčka "Souhlasím" udělujete firmě Bayer s.r.o. souhlas s používáním a zpracováním Vašich osobních údajů. Souhlas je udělován ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to až do odvolání.

Vaše osobní údaje, které jste poskytl/a výše, budou využity pro výše uvedený účel a následně pro evidenci dotazů souvisejících s veřejnými zakázkami. Pro tyto evidenční účely souhlasíte s tím, že společnost Bayer s.r.o. je oprávněna Vaše osobní údaje v případě potřeby předat ostatním přidruženým podnikům v rámci Bayer AG, a to za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.