Základní informace

Podpora vědeckých projektů

Bayer je globální společnost s hlavní působností v oblasti péče o zdraví a v zemědělství. Produkty a služby společnosti jsou vytvářeny tak, aby sloužily lidem a zlepšovaly kvalitu jejich života. Bayer si zároveň klade za cíl tvořit hodnoty prostřednictvím inovací a růstu. Společnost Bayer se zavazuje k dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje, sociálních a etických hodnot.


V rámci strategie společenské odpovědnosti usiluje po celém světě pod hlavičkou iniciativy Making Science Make Sense o komunikaci významu vědy, výzkumu a inovací pro společnost. Naším cílem je ukázat atraktivitu přírodovědných oborů a význam pro život a naši planetu.

Další informace