Léčba rakoviny

Onkologie

Jedním z klíčových východisek onkologického výzkumu Bayer Pharmaceuticals je vyhledávání vhodných cílových struktur nově vznikajících nádorů. Z nich je potom možné odvozovat nové terapeutické strategie. K výsledkům tohoto výzkumu patří i takzvané inhibitory kinázy a látky blokující angiogenezi, které brání neovaskularizačnímu procesu v nádorech a zamezují tak jeho další výživu.


V dlouhodobé perspektivě se léčení rakoviny přesouvá na individualizovanou terapii. Proto Bayer Pharmaceuticals zkoumá i metody, jakými by bylo možné u jednotlivých pacientů dopředu zjistit, které aktivní látky budou pro kterého pacienta nejúčinnější a budou tak moci být prostředkem co nejefektivnější terapie. V této souvislosti myslí pracovníci výzkumu soustavně na jeden velký hlavní cíl: Jednoho dne by se strach, který dnes pociťuje celé lidstvo už jen při vyslovení slova „rakovina,“ měl stát minulostí.