Speciální produkty

Hematologie

Výzkum v oblasti hematologie

Výzkumná a vývojová činnost této oblasti se zaměřuje na speciální produkty, které by měly uspokojit doposud ještě nepokryté potřeby hematologie a speciální kardiologie, především léčení onemocnění a akutních abnormálních stavů dotýkajících se srážlivosti krve a rizika trombóz. V oblasti kardiologie se výzkumná činnost zaměřuje na tromboprofylaxi, prevenci embolií, léčení plicní hypertenze a akutního srdečního selhání.


Na poli hematologie se výzkumný potenciál Bayer Pharmaceuticals soustřeďuje na produkty, které se využívají při léčbě poruch srážení krve, například hemofilie. V současnosti se společnost věnuje vývoji produktu, díky kterému si pacienti v budoucnosti budou moci svoje léčivo aplikovat perorálně a méně častěji něž doposud, což určitě přispěje ke zlepšení kvality jejich života. Bayer Pharmaceuticals zkoumá i možnosti genové terapie, která se jednoho dne snad stane řešením této choroby (hemofilie).