Kontrastní látky

Diagnostické zobrazovací metody

Bez předem stanovené diagnózy není možná žádná léčba. Úspěch pozdější léčby vždy závisí na co nejvčasnějším stanovení diagnózy. To na diagnostické metody klade velmi vysoké nároky.


V tomto kontextu je důležitým předpokladem úspěchu zlepšování výkonnosti lékařských přístrojů. Další z nevyhnutelných podmínek úspěšné léčby je vývoj takových kontrastních látek, které mají schopnost rozlišit a označit určité druhy molekul – např. bílkoviny nebo určité buňky v těle – takovým způsobem, že přístroje je potom dokážou rozpoznat a měřit.


Bayer Pharmaceuticals usiluje o vyhledávání přesně tohoto druhu látek. Naši vědci jsou průkopníci v mnohých oblastech diagnostického zobrazování a dosahují stále nových a nových úspěchů. Pomocnou metodou zobrazování na bázi magnetické rezonance je zatím například možné selektivně a ve vysokém rozlišení vizualizovat konkrétní orgány.