Impressum

Vydavatel:

Bayer s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5
VAT no.: CZ00565474
Jednající: Jens Becker, Managing Director
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391

Redakce:

Bayer s.r.o.
Oddělení Korporátní Komunikace

Kontakt:

Email:
Tel: +420 261 000 111
© Copyright Bayer s.r.o., Praha, Česká Republika

L.CZ.SM.01.2013.0076