Edukační materiály

Edukační materiály jsou součástí řízení rizik, jejichž úkolem je zajistit, aby přínosy konkrétního léčivého přípravku převyšovaly jeho rizika v největší dosažitelné míře pro daného pacienta/pacientku a i pro celou cílovou populaci.

 

Systém řízení rizik

Soubor farmakovigilančních aktivit a intervencí navržený k identifikaci, charakterizaci, prevenci a minimalizaci rizik souvisejících s léčivým přípravkem, včetně hodnocení účinnosti těchto intervencí. Dokument, který se výše uvedenými aktivitami zabývá, se jmenuje Plán řízení rizik. (RMP)

 

Plán řízení rizik (RMP)

Jedná se o dokument, kde je popsán systém řízení rizik. Součástí RMP je popis bezpečnostního profilu daného léčivého přípravku, návrh dalšího postupu na zjištění bezpečnostního profilu léčivého přípravku, dokumentované opatření k prevenci nebo minimalizaci rizik souvisejících s přípravkem, včetně posouzení účinnosti těchto intervencí a dokumentované poregistračné povinnosti, které byly uloženy jako podmínka registrace.

Tato stránka je součástí Komunikačního plánu pro konkrétní léčivé přípravky a obsahuje dokumenty, které jsou součástí podmínky registrace těchto léků.

Odkazy na edukační materiály

Objednávka edukačních materiálůL.CZ.MA.10.2018.0458