Diagnostické zobrazovací metody

Radiology and Interventional

Kontrastní látky zlepšují kvalitu snímků orgánů lidského těla a zvyšují tak účinek rentgenové diagnostiky, zobrazování pomocí magnetické rezonance a sonografie.

Bayer je jedním z průkopníků na poli vývoje těchto látek. První jodovou kontrastní látku jsme začali vyrábět již v roce 1931. Po dlouhá desetiletí byla tato látka na celém světě standardem při rentgenových vyšetřeních ledvin, močového měchýře a krevních cév. Díky zkušenostem a odborné kvalifikaci, kterou si v průběhu mnoha let na poli diagnostických zobrazovacích metod společnost vybudovala, se stala jedním z předních světových výrobců kontrastních látek pro účely rentgenologických vyšetření, počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance a/nebo vyšetření pomocí ultrazvuku.


Od té doby bylo vyvinuto množství dalších nových kontrastních látek, které se dnes používají na celém světě při všech rutinních rentgenologických a CT vyšetřeních. Tyto technologie přináší do života kupříkladu nové standardy neinvazivních vyšetření srdce a koronárních tepen. Optimální kvalita snímků získaných při vyšetření pacientů s akutními stavy umožňuje rychlé a spolehlivé stanovení diagnózy.

L.CZ.COM.08.2018.0411