Působení v oblastech medicíny a farmakologie

Pharmaceuticals

Zaměřujeme se na vedoucí postavení na farmaceutickém trhu.

Cílem Pharmaceuticals je udržovat si vedoucí postavení ve všech oblastech medicíny a farmakologie, ve kterých působí. Prostřednictvím svého úzce specializovaného vědeckého a technologického potenciálu se zaměřuje na výzkum a vývoj nových léků, které se jako inovativní formy léčby významnou mírou podílejí na zlepšování kvality života lidí. Bayer Pharmaceuticals soustřeďuje svoje vědomostní kapacity a zkušenosti do těchto pěti strategických oblastí:

Hematologie

V celosvětovém měřítku se více než polovina veškerých úmrtí přímo váže na onemocnění srdce a cév. Dostali jsme nelehkou úlohu a usilujeme o objasnění složitých biologických procesů, které s tímto onemocněním souvisí, a na základě toho se snažíme vyvinout účinné léky.

Onkologie

Naším cílem je revoluční zvrat v léčení nádorových onemocnění. Děláme vše pro to, abychom mohli co nejvíce prodlužovat a zkvalitňovat životy lidí postihnutých rakovinou. Pokud jde o solidní nádory, urychlujeme spuštění výroby nových léků a věnujeme se strategiím vývoje léčiv, v řízení životního cyklu buněk nebo ovlivňováním vnitřního mikroprostředí nádoru.

General Medicine

Hledáme nové indikace a nové chemické sloučeniny pro testované a osvědčené léky, aby jejich užívání bylo ještě jednodušší a bezpečnější. Mezi tyto léky se řadí i známá a osvědčená antiinfektiva, a kardiovaskulární léčiva. Mimo to jsme rozvinuli i program na poli péče o zdraví mužů.

Speciální terapeutika

Závažné chronické onemocnění kladou na pacienty a jejich rodiny mimořádné nároky, extrémně je zatěžují fyzicky i psychicky. Chceme, aby jim naše léky dávaly nové vyhlídky do budoucnosti. Prvořadým cílem pokračujícího vývoje už testovaných a zavedených léčiv je zlepšování kvality života těchto pacientů.

Péče o zdraví žen

Hormonální přípravky společnosti Bayer Pharmaceuticals doprovází ženy ve všech důležitých fázích jejich života: slouží jim jako prevence nežádoucího otěhotnění, ulehčují jim období klimakteria a léčí gynekologické problémy.

L.CZ.COM.08.2018.0411