Bezpečnost a kvalita léčiv

V případě, že máte podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s užíváním přípravku společnosti Bayer nebo podezření na jeho padělek či závadu v jakosti, kontaktujte, prosím Vašeho ošetřujícího lékaře nebo lékárníka, Státní ústav pro kontrolu léčiv a/nebo naše nepřetržité kontakty:

BAYER s. r. o.
Jištění bezpečnosti a jakosti léčiv
Oddělení farmakovigilance

telefon: +420 266 101 111
fax: +420 266 101 504
Krizová 24 hodinová linka: +420 731 620 359

Pokud jste zdravotnický odborník, a dověděl jste se o nežádoucím účinku přípravku Bayer, prosím, ihned vyplňte hlášení zdravotníka a zašlete ho neprodleně emailem nebo faxem, nejpozději však do 24 hodin na výše uvedené kontakty.