Kontakt

BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 80 Praha 5

Najdete nás přímo u výstupu z metra Stodůlky.

Kontaktní e-mail:

tel. +420 266 101 111
fax +420 266 101 199

BÍLÁ LINKA - Bílá linka pro nevidomé a slabozraké: +420 731 620 359

Napište nám

Prosím vyplňte příslušná pole. Položky označené (*) jsou povinné.
„Prohlašuji, že jsem přečetl/a celý text souhlasu se zpracováním osobních údajů, jsem plně srozuměn/a s jeho obsahem, zejména s tím, že odesláním dotazu v této poradně souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, včetně údajů o zdravotním stavu, za podmínek v souhlasu uvedených.“

sf

sdgf
×Bezpečnost a kvalita léčiv

V případě, že máte podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s užíváním přípravku společnosti Bayer nebo podezření na jeho padělek či závadu v jakosti, kontaktujte, prosím Vašeho ošetřujícího lékaře nebo lékárníka, Státní ústav pro kontrolu léčiv a/nebo naše nepřetržité kontakty:

BAYER s. r. o.
Jištění bezpečnosti a jakosti léčiv
Oddělení farmakovigilance

telefon: +420 266 101 111
fax: +420 266 101 504
Krizová 24 hodinová linka: +420 731 620 359

Pokud jste zdravotnický odborník, a dověděl jste se o nežádoucím účinku přípravku Bayer, prosím, ihned vyplňte hlášení zdravotníka a zašlete ho neprodleně emailem nebo faxem, nejpozději však do 24 hodin na výše uvedené kontakty.