Prohlášení o ochraně soukromí

Bezpečnost Vašich osobních údajů z našich www stránek je pro Bayer velmi důležitá. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto Vás chceme seznámit s tím, které údaje shromažďujeme a které nikoli. Tímto prohlášením bychom Vás rovněž chtěli informovat o zabezpečení osobních údajů.

Získávání osobních údajů

Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Některá data získaná v průběhu Vašich návštěv jsou pro bezpečnostní účely ukládána na našich serverech. Jde např. o jméno Vašeho poskytovatele připojení k internetu, www stránka, ze které jste přišli na naši stránku, www stránka, na kterou odcházíte z naší stránky, a Vaše IP adresa. Tato data mohou vést k Vaší identifikaci, ale pro tento účel nejsou používána. Výše uvedená data technického charakteru se používají na těchto stránkách výlučně pro statistické účely s tím, že dochází k jejich anonymizaci, aby nebyli jednotliví uživatelé určitelní. Kromě toho dodržujeme přísné technické a organizační prostředky i u tohoto druhu údajů v případě jejich uchovávání a zpracovávání třetími osobami.

Shromažďování a využití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Je to např. v případě registrace, vyplňování dotazníků, zasílaní zpráv, e-mailů nebo v případě Vašich dotazů na produkty a služby. Databáze zůstávají v takovém případě u nás, jakožto u správce nebo u jím určených zpracovatelů či příjemců, o kterých byste byli informováni.

 

Odpovídáme za kontrolu a bezpečnost používání jakýkoli osobních údajů, které nám sdělíte. Některé z těchto dat mohou být uloženy nebo zpracovávány v počítačích umístěných v jiných jurisdikcích, například ve Spojených státech, jejichž ochrana osobních údajů se může lišit od země, v níž žijete. V takových případech, zajistíme, aby příslušná ochrana osobních údajů v takové zemi sídla zpracovatele osobních údajů byla rovnocenná těm, které platí v zemi, v níž žijete.

Účel zpracování

Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa nestanoví jinak.

Právo na přístup a opravu

Máte právo zkontrolovat a opravit jakékoli osobní údaje uložené v našem systému, pokud si myslíte, že jsou neaktuální nebo nesprávné. Stačí poslat e-mail na adresu uvedenou v tiráži nebo se obraťte na Data Privacy Manager na níže uvedené adrese.

Právo odvolání souhlasu

V budoucnu máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Opět platí, že stačí poslat e-mail na adresu uvedenou v tiráži nebo se obrátit na Data Privacy Manager na níže uvedené adrese.

Uchovávání údajů

Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, které jste si vyžádali nebo ke které jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou stanoveno jinak (například v souvislosti s probíhajícím soudním řízením).

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou uloženy v místní mezipaměti prohlížeče návštěvníka. Použitím takových cookies, je možné poznat prohlížeč návštěvníka s cílem optimalizovat webové stránky a zjednodušení jeho používání. Údaje shromažďované prostřednictvím cookies nebudou použity k určení osobní identitu návštěvníka webu.

 

Většina prohlížečů je nakonfigurován tak, aby automaticky akceptovala cookies. Můžete si nastavit prohlížeč tak, aby tyto cookies byly zamítnuty, nebo aby Vás informoval, když jsou nastaveny.

 

Cookies používané na těchto stránkách:

 

NázevÚčelŽivotnost
PHPSESSIDAnonymní identifikace relace (návštěvy webu), pouze pro technické účely. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje.1 hodina
UniqueIDAnonymní určení doby trvání návštěvy pro statistickou analýzu s cílem optimalizovat webové stránky. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje.6 měsíců
WHGACE8002Load balancer cookie k zajištění správného fungování webových stránek1 den
WT_FPCAnonymní identifikace relace (návštěvy webu) pro statistické analýzy s cílem optimalizovat webové stránky. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje.30 dní
cookies_policyAnonymní identifikace uživatelů, kteří akceptovali používání cookies.1 rok
rennie_cz_popup_shownAnonymní identifikace uživatelů webu, kteří uzavřeli pop-up okno se speciální nabídkou.1 den

Bezpečnost

Společnost Bayer používá bezpečnostní a organizační opatření, aby ochránila Vaše data před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neautorizovaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně měněna podle nejnovějšího technologického vývoje.

Děti

Při vědomí důležitosti ochrany soukromí dětí neshromažďujeme, nezpracováváme ani nepoužíváme na našich webových stránkách informace týkající se jednotlivců, o kterých je nám známo, že jsou mladší 13 let, pokud k tomu předem nezískáme ověřitelný souhlas jejich zákonných zástupců. Tento zákonný zástupce má právo na požádání nahlížet do informací, které dítě poskytlo, anebo požadovat jejich odstranění.

Kontakty

Máte-li nějaké problémy, otázky nebo nápady, obraťte se na jednu z níže uvedených osob:

 

 

Matěj Daněk, advokát
PRK partners s.r.o. advokátní kancelář
Jáchymova 2
110 00 Praha 1

Email: Matej.Danek@prkpartners.com

 

Head of Data Privacy
Eva Gardyan-Eisenlohr
Phone: +49 (0) 30 468 16924
E-Mail: Data Protection contact form

 

Neustálý vývoj internetu vyžaduje občasné úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo provádět změny v případě potřeby.