27.11.2013

Vítězové letošní soutěže Ekologie v objektivu vyhlášeni

Věda, která pomáhá zlepšovat život, bylo tématem letošního, devátého ročníku celosvětové soutěže, jenž si klade za cíl zvýšit zájem veřejnosti o vědu, výzkum a inovace pro udržitelný rozvoj a ochranu přírody. Amatérští i profesionální fotografové z České republiky a ze Slovenska přihlásili do soutěže během necelých dvou měsíců téměř tisícovku snímků.

Porota složená z odborníků na životní prostředí a na fotografování zasedla na konci října v Praze a vybrala devět vítězů letošního soutěžního klání. Předsedkyní poroty byla prof. Milota Havránková, mezi dalšími porotci byli zástupci Českého svazu ochránců přírody, Slovenské agentury životního prostředí, Ministerstva životního prostředí ČR, šéfredaktor časopisu Digitální fotomagazín, fotograf Jan Pohribný a zástupce organizátora, firmy Bayer.


Soutěž organizovaná firmou Bayer probíhala od srpna pod záštitou Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), Ministerstva životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky, Slovenské agentury pro životní prostředí a Českého svazu ochránců přírody.

„Do vyhodnocovania súťaže Ekológia v objektíve sa zapájam celých deväť rokov, od jej úplného začiatku. V priebehu týchto rokov som mohla sledovať, akým vývojom prechádzajú mladí fotografi, ktorí sa do súťaže zapájajú  a ako sa tento posun v myslení premieta do ich fotografií. Na tohtoročných prácach bolo vidieť, že súťažiaci sa s témou naozaj popasovali a dali si záležať na tom, čo do súťaže prihlásili. Myslím si, že táto súťaž má zmysel a v tomto ročníku sú naozaj vidieť výsledky“ uvedla prof. Milota Havránková, světoznámá slovenská fotografka, výtvarnice, profesorka na FAMU a VŠVU a letošní předsedkyně poroty Ekologie v objektivu.


Renomovaný český fotograf, pedagog, další člen letošní poroty, Jan Pohribný  po zasedání poroty zdůraznil:„Letošní přihlášené fotografie přesahovaly běžný rámec toho, co bychom si pod tématem „Věda, která pomáhá zlepšovat život“ představovali. Mnozí autoři soutěžních děl nepřistupovali k zadání soutěže prvoplánově, ale snažili se naopak zachytit ve svých fotografiích podstatu tématu přes symbolismus. Fotografie, která získala ocenění Grand Prix, ačkoliv by se mohla zdát kontroverzní, má vtip, nadsázku a přesahuje téma právě v rovině všeobecnějšího chápání. Podle mne je dobré ukazovat z pozice fotografie a výtvarného umění také jiný přístup, jak se toto téma dá uchopit“.


Vítězové letošního soutěžního klání převzali ocenění z rukou Managing Directora firmy Bayer, Franka Helda dne 6. listopadu v Praze.


„V rámci Ekologie v objektivu jsme devět let usilovali o inspirování široké veřejnosti a především mladých lidí prostřednictvím poselství vyjádřených ve fotografiích k většímu zájmu jak o ochranu

životního prostředí, tak o přírodní vědy. Snažíme se zvyšovat povědomí o inovacích, které přináší řešení pro řadu celosvětových výzev, jakými jsou péče o zdraví, zajištění výživy, ochrana klimatu,  ochrana přírodních zdrojů a zlepšování kvality života.  Proto se chceme nadále soustředit na podporu oblastí věda a vzdělávání naším aktivním zapojením v iniciativě Making Science Make Sense v duchu naší firemní vize: Věda pro lepší život.“ uvedl Frank Held, Managing Director firmy Bayer v České republice a na Slovensku.


Organizátor soutěže, společnost Bayer rozdělil letos mezi české a slovenské vítěze ceny v celkové hodnotě 200 tisíc korun. Výstava vítězných a dalších vybraných děl bude k dispozici v elektronické verzi na webu projektu na www.ekologievobjektivu.cz nebo na facebook/EkoObjektiv. Letošní ročník je posledním ročníkem v rámci organizace Ekologie v objektivu spadající pod firmu Bayer, která bude nadále pokračovat s environmentální tématikou v rámci svých společensky odpovědných aktivit v iniciativě spolupráce se školami a podporou vzdělávání v projektu Making Science Make Sense.

Další informace:

Výsledky IX.ročníku česko-slovenské soutěže Ekologie v objektivu:


Kategorie 11–17 let:

Ocenění – Ondřej Barcuch, snímek: Elektrické vedení


Ocenění – Sabina Hájková, snímek: Nedovoľme aby svet prišiel o svoje farby


Kategorie nad 18 let:

1. cena – Roman Jaroš, snímek Dobíjení sluncem


2. cena – Rudolf Štober, snímek: Symbióza


3. cena - Josef Malý, snímek: Agronom

Kategorie fotografické cykly:

1. cena – Viktor Sýkora, cyklus: Pod povrch, Miliardtina sekundy, Ochránce


2. cena – Ivo Stejskal, cyklus: Kaliště, Vápencový lom


3. cena - Zdeněk Dvořák, cyklus: Šlechtitelství

Grand Prix 2013:

Jakub Gráf, snímek: Budoucnost?