26.09.2013

Světový den antikoncepce

Tvůj život, tvoje budoucnost!

Více než 41 % ze všech těhotenství, jež jsou ročně na celém světě zaznamenána, je neplánovaných a z toho 49 % z nich končí potratem. V Evropě je to alarmujících 64 % potratů ze všech neplánovaných těhotenství.1 Světový den antikoncepce se každoročně koná 26. září a cílem je zvýšit povědomí o možnostech antikoncepce.

Výsledky celosvětových průzkumů

Mezinárodní den antikoncepce

Průzkumy chování mladých lidí před schůzkou ukazují, že 44 % mladých lidí dává přednost péči o osobní hygienu, zahrnující sprchování, depilaci a aplikaci parfému před výběrem vhodné metody antikoncepce.2 Dalším překvapivým zjištěním je, že mladí lidé nepovažují internet za spolehlivý zdroj relevantních informací o antikoncepci.3 Nejrizikovějším faktorem v sexuálním chování mladých lidí je stud. Následkem toho se bojí vyhledávat informace o sexu a možnostech ochrany.4 Sexuální výchova v rámci školních osnov začátek sexuálního života spíše oddálí, nežli uspíší.5

Důsledky neplánovaných těhotenství

Každý rok na celém světě porodí 14–16 miliónů dívek ve věku 15–19 let. Úmrtí, spojená s těhotenstvím, jsou nejčastější příčinou smrti dívek v tomto věku. 6 Každým rokem zabrání antikoncepce 188 miliónům neplánovaných těhotenství, následkem čehož je provedeno o 112 miliónů méně potratů, zemře o 1,1 miliónu méně novorozenců a 150 000 matek.7


Ročně na světě dojde k 448 miliónům nákaz léčitelnou pohlavně přenosnou chorobou (tj. např. syfilis, kapavka, chlamydie a trichomonáda). Mezi tyto choroby nejsou zahrnuty infekce virem HIV a další onemocnění, která významným způsobem negativně ovlivňují život jednotlivců i skupin na celém světě.8 15 % mladých dospělých osob ve věku 18 až 26 let trpělo v roce 2009 sexuálně přenosnou chorobou.9


Neplánovaná těhotenství představují komplexní problém, spojený jak s vysokými náklady na zdravotní a sociální služby, tak s obrovským emocionálním stresem pro těhotně ženy, jejich rodiny a celou společnost.10

Výzkum a situace v České republice

Průzkum na reprezentativním vzorku 499 respondentek starších 15-ti let s názvem „Hormonální antikoncepce“ ukázal, že s užíváním hormonální antikoncepce má nějakou zkušenost téměř šest českých žen z deseti (59 %). 11 A v současné době užívá antikoncepci 35 % žen starších 15 let. Zkušenosti s užíváním hormonální antikoncepce má ve věku 15 – 29 žen 77 % žen, 30 – 44 let 84 % žen, 45 – 59 let 63 % žen a 60 a více let 13 % žen.


V současné době užívá hormonální antikoncepci ve věku 15 – 29 let 70 % žen, 30 – 44 let 50 % žen a ve věku 45 – 59 let 22 % žen. Čtyři ženy z deseti s hormonální antikoncepcí žádné zkušenosti nemají – 37 % žen antikoncepci nikdy neužívalo a ani to v budoucnu neplánuje (jedná se především o ženy vyššího věku), 4 % žen sice doposud zkušenosti nemají, ale plánují hormonální antikoncepci v budoucnosti užívat.


K současné situaci o informovanosti mladých lidí o možnostech antikoncepce se vyjádřila Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV): „Jak vyhodnotil i průzkum Barometr, který proběhl v deseti zemích EU, v naší republice jsou mladí lidé velmi dobře informováni o hormonální antikoncepci. Mnohem horší je ale informovanost o ostatních antikoncepčních metodách, vhodných pro ženy, které hormonální antikoncepci nemohou nebo nechtějí používat.“


Nezbytnou součástí plánování budoucnosti je dostupnost zdroje přesných a nezkreslených informací ohledně možností ochrany. Internetové stránky www.antikoncepce.cz obsahují aktuální údaje, napomáhající mladým lidem diskutovat se svými lékaři o volbě vhodné formy antikoncepce pro sebe i partnera.

Další informace:

Odkazy

1Singh, S., et al. Unintended pregnancy: worldwide levels, trends, and outcomes. Stud Fam Plann (2010)41(4): 241-250

2 Bayer HealthCare. Data on file. Contraception: Whose responsibility is it anyway? Survey. Fieldwork carried out by GFK Healthcare. May 2010

3 Jones, R., et al, Teens Reflect on Their Sources of Contraceptive Information, Guttmacher Institute 2007

4 Bell, J. Why embarrassment inhibits the acquisition and use of condoms: A qualitative approach to understanding risky sexual behavior, J Adolesc. 2009 Apr; 32(2):379-91. Epub 2008 Aug 8

5 Wellings, K., et al, Sexual behavior in context: a global perspective. The Lancet Sexual and Reproductive Health Series, October 2006

6 Blake, S. et al., Youth Guide for Action on Maternal Health, Women Deliver 2010

7 Alan Guttmacher Institute & IPPF, Facts on Satisfying the Need for Contraception In Developing Countries, November 2010.

8 WHO. Sexually transmitted infections. Factsheet no 110, August 2011.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/index.html (Last accessed July 2012)

9 Wildsmith, E., et al., Sexually Transmitted Diseases among Young Adults: Prevalence, Perceived Risk, and Risk-Taking Behaviors, Child Trends Research Brief 2010

10 Mavranezouli I et al. Health economics of contraception. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 2009;23:187-198

11 Factum Invenio, srpen 2011