07.11.2014

Bayer daruje léky v hodnotě 3,2 milionů USD obětem viru Ebola

Okamžitá pomoc obětem Eboly v postižených zemích. Cíl: boj se sekundárními infekcemi.

Leverkusen, 7. října 2014 - Bayer věnuje léky v tržní hodnotě 3,2 milionu USD pro humanitární organizace na přímou pomoc pacientům postiženým virem Ebola v Sierra Leone a Libérii. Firma se tak snaží aktivně pomoci v boji proti epidemii, tím, že poskytuje okamžitou podporu v podobě léků a peněžních darů v hodnotě USD 3,2 milionu humanitární organizaci působící v místě největšího vypuknutí epidemie. Hlavním cílem je pomoci v boji s druhotnými infekcemi.

"Chceme tímto pomoci napřímo obětem v zemích, které jsou touto epidemií nejvíce postiženy a přispět k získání kontroly nad zhoršující se situaci," řekl Michael König, člen představenstva Bayer odpovědný za oblast lidských zdrojů, technologie a trvalou udržitelnost. König je také členem výkonného výboru nadace Bayer Cares Foundation.

Bayer poskytuje v rámci této podpory antibiotika v různých dávkách a formách podání. To by mělo pomoci čelit nejrůznějším sekundárním infekcím, na které jsou pacienti s Ebolou nejzranitelnější.