03.12.2013

Společnost Bayer se dlouhodobě zabývá edukací zdravotních sester z center pro roztroušenou sklerózu.

7. září 2013 se v Brně v hotelu Maximus Resort uskutečnila odborná konference určená zdravotním sestrám z RS center na téma - Jak může zdravotní sestra ovlivnit adherenci k léčbě u pacientů s roztroušenou sklerózou? Konference se zúčastnily zdravotní sestry z celé České republiky a proběhla pod záštitou společnosti Bayer.

MUDr. Ivana Kovářová z Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN z Prahy měla velmi zajímavou přednášku na téma - Proč je časná léčba RS důležitá a jak dosáhnout adherence pacienta? MUDr. Kovářová vysvětlila sestrám patogenezi, klinický obraz onemocnění a popsala vyšetřovací a diagnostické metody.


Mgr. Lucie Suchá jako fyzioterapeut přiblížila zdravotním sestrám možnosti rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou. Význam vhodné fyzioterapie přispívá k udržování svalové a kardiovaskulární kondice pacientů, k nácviku ztracených motorických funkcí, k příznivému ovlivnění imunitního systému a také k rychlejšímu uzdravení z ataky.


Svůj příběh pacienta, který úspěšně pomocí pravidelného cvičení bojuje s RS, zdravotním sestrám přednesl pan Martin Hrabovský. Martin s pomocí společnosti Bayer natočil edukační DVD o vhodném posilovacím cvičení pro RS pacienty.


Odpolední blok odborné konference byl poté věnován workshopům na téma: Proč nám někteří pacienti rozumí a někteří ne?


Vzdělávací akce byla akreditována v rámci kontinuálního vzdělávání nelékařských profesí čtyřmi kreditními body. Odborná konference se setkala s velmi pozitivním ohlasem ze strany účastníků a věříme, že tímto setkáním společnost Bayer založila tradici pravidelných odborných konferencí pro zdravotní sestry z RS center.