15.04.2013

Bayer slaví velké výročí: 150 let inovací a výzkumu pro lepší život

Společnost Bayer byla založena v roce 1863. Svými vynálezy a inovacemi tato firma výrazně přispěla ke zlepšení života lidí i zvířat.

150 let Bayeru: úspěch díky inovacím a změnám

Společnost Bayer byla založena v roce 1863

„To, co začalo jako malá, ale inovátorská továrna na barviva v německém Wuppertalu, je nyní globálním podnikem s více než 110 000 zaměstnanci,“ vysvětluje CEO firmy Bayer, Dr. Marijn Dekkers. „Vynálezy společnosti Bayer už 150 let neustále pomáhají zlepšovat kvalitu života lidí i zvířat. Tato velká tradice je také naším závazkem do budoucna – zcela v souladu s posláním firmy Bayer: „Věda pro lepší život“.

150 let neustálých změn a modernizací

Bayer zpočátku vyráběl syntetická barviva, ale v průběhu let sortiment výrobků významně rostl. V roce 1881 se z firmy stala akciová společnost „Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.“ a vyvinula se v mezinárodní chemický podnik. Během své expanze Bayer v roce 1912 přemístil své sídlo do Leverkusenu. Po první světové válce, v roce 1925, se společnost stala součástí konsorcia I.G. Farbenindustrie AG. Jako nezávislá společnost s názvem „Farbenfabriken Bayer AG“ byla obnovena v roce 1951. Změny nabraly významně na rychlosti po 125. výročí Bayeru v roce 1988. Společnost přesunula svoji pozornost více směrem k hlavním činnostem, což mělo za následek prodej dceřiné společnosti Agfa v roce 1999. V roce 2005 pak Bayer oddělil některé části svého tradičního chemického businessu pod názvem Lanxess. V tomto období systematicky expandovalo podnikání v oblasti zdravotní péče, zemědělství a přírodních věd, a to zejména akvizicí Aventis CropScience (2001) a Schering AG (Berlín 2006).


„Produkty společnosti Bayer se staly pro náš život nepostradatelnými,“ zdůrazňuje Dr. Marijn Dekkers. Jedním z příkladů je Aspirin™, který přišel na trh v roce1899 a zůstává dodnes jedním z předních produktů společnosti Bayer. Během desetiletí vyvinuli výzkumní pracovníci společnosti Bayer průkopnické účinné látky na léčbu infekčních, tropických a kardiovaskulárních onemocnění. Dnes se farmaceutický výzkum v divizi Bayer HealthCare soustředí zejména na obor kardiologie, oftalmologie a hematologie, onkologie, péče o zdraví žen a diagnostické zobrazování.


Dalším ohniskem zájmu výzkumu společnosti Bayer je zemědělství. Dnes je divize Bayer CropScience leaderem v tomto oboru téměř na celém světě. I v této oblasti je úspěch založen na inovacích – nejen chemických a biologických produktech na ochranu rostlin, které nabízejí udržitelná řešení, ale také vysoce kvalitní osivo. K tomu patří ještě široká škála produktů a služeb pro domácnost a zahradu a pro použití v různých oblastech zemědělství.


V oblasti high-tech materiálů mají polyuretanové pěny, objevené ve 30. letech minulého století, a vysoce kvalitní polykarbonáty (Makrolon™) patentované v roce 1953, čím dál širší možnosti použití. Tyto inovativní materiály od společnosti Bayer MaterialScience výrazně přispívají k ochraně přírodních zdrojů a ochraně klimatu. Například polyuretanové pěny se používají k izolaci budov, a tím se snižuje množství energie potřebné k jejich vytápění či klimatizaci. Lehké materiály z polyuretanových pěn nebo z polykarbonátů pomáhají vyrábět lehčí automobily, čímž se snižuje spotřeba pohonných hmot. Jsou to také nátěry z alifatických polyuretanů, díky nimž lze majetek ochránit po delší dobu než kdy dříve. Moderní nátěrové systémy jsou schopny odolat rozmarům počasí a dodat lesklý vzhled automobilům, lodím, vagónům nebo větrným turbínám.


„Díky naší inovátorské síle a naší schopnosti stále se přizpůsobovat změnám trhu nyní Bayer zaujímá přední místo ve všech svých oblastech podnikání,“ dodává CEO firmy Bayer, Dr. Marijn Dekkers. Duch vynalézavosti a vůle uspět tvoří most spojující historii společnosti od jejího počátku před 150 lety s dneškem.