21.11.2013

Bayer pomáhá edukovat pacienty s roztroušenou sklerózou

Díky pomoci firmy Bayer vzniklo edukační DVD zaměřené na pacienty s roztroušenou sklerózou (RS). V nahrávce necvičí žádní profesionálové, ale právě tito pacienti pod vedením jednoho z nich.
Cvičení roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je chronické onemocnění, které spočívá v tom, že lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu, tedy mozek a míchu. Kvůli tomu dochází k rozpadu myelinových pochev, které chrání nervová vlákna. Myelin je velmi důležitý. Umožňuje vedení nervových vzruchů a díky němu správně funguje centrální nervová soustava.


Počáteční příznaky mohou vznikat postupně a často bývají neurčité a zavádějící. Mezi hlavní příznaky patří poruchy hybnosti dolních končetin. Projevují se jako těžkopádnost a ochabnutí. Postižení lidé mají často vrávoravou chůzi, která může připomínat chůzi v opilosti. Časté je i mravenčení v končetinách. Dalším častým příznakem je úbytek zrakové ostrosti. Pacient s RS může hůře vidět. Časté je dvojité vidění a vznikají potíže při čtení. Mnohdy bývá prvním příznakem zánět očního nervu. Pacient udává pocit bolesti za okem. S RS se pojí chronická únava a častá je i nechuť do života, která může ústit v depresi. Ne vždy se však objevují všechny příznaky. Některé z nich mohou být příznaky jiné nemoci. Právě proto je tak obtížné tuto nemoc diagnostikovat.


Roztroušená skleróza se zpravidla objevuje mezi 20. - 40. rokem života. RS v České republice trpí cca 15 000 lidí a více postihuje ženy než muže. Svůj název si nese podle toho, že může tvořit více ložisek, proto „roztroušená“. Roztroušená skleróza se může u pacientů projevovat různě těžkým tělesným postižením.


Martin Hrabovský onemocněl RS před 8 lety a jeho prognóza byla poměrně špatná – do dvou let měl skončit na invalidním vozíku.  S tím se ovšem mladý aktivní muž nechtěl smířit a začal postupně cvičit. Nevzdal se ani návštěv v posilovně a svou zátěž pomalinku zvyšoval, takže v současné době na něm není vidět žádné fyzické omezení a Martin takto úspěšně bojuje s RS již 8 let. I když z jeho slov vyplývá, že vlastně ani nejde o boj, ale o větší naslouchání svému tělu, zkrátka s RS se musíte naučit žít!


Na edukačním DVD se pacienti postupně zaměřují na procvičení svalů celého těla a je zaměřeno na cvičení v posilovně. Mnohé ze cviků se dají provádět i doma, ale pro pacienty je motivující zajít alespoň občas do posilovny a zacvičit si společně. To jim pomůže doplnit pozitivní energii a zkorigovat chyby.


Video je zdarma distribuováno na všechna centra, kde se RS pacienti léčí a je dostupné i na Youtube (odkaz níže).


Všichni společně věříme, že další mladí pacienti, díky cvičení s Martinem, zvýší kvalitu svého života a oddálí případné tělesné postižení.


Další informace: