01.06.2015

Nový název společnosti zveřejněn:

Bayer MaterialScience se bude jmenovat Covestro

Vstup nové společnosti na burzu plánován nejpozději v polovině roku 2016
Patrick Thomas, CEO Bayer MaterialScience
Patrick Thomas, CEO Bayer MaterialScience

Leverkusen, 01.06.2015 - Společnost Bayer oznámila, že se její divize MaterialScience přejmenuje na Covestro. Změna vejde v platnost 1. září 2015. Úmysl osamostatnit Bayer MaterialScience byl uveřejněn v září 2014.

 

Název Covestro je složen z kombinace slov, která vyjadřuje identitu nové společnosti. Písmena C a O vycházejí ze spolupráce (COllaboration), VEST značí společnost, která investuje (inVESTment) do nejlepšího vybavení svých výrobních zařízení. Poslední písmena STRO poukazují na sílu (STROng) společnosti. Společnost, které je silná v inovacích, má silné postavení na trhu a má silnou oporu ve svých zaměstnancích.

 

CEO  Bayer MaterialScience a budoucí CEO  společnosti Covestro, Patrick Thomas řekl: „Covestro představuje odvážné nové směřování a jasnou budoucnost na inovace zaměřené společnosti vyrábějící polymery. Jsme společnost, která se opírá o silný a zkušený management, který prokázal vynikající schopnosti a plné odhodlání vytvářet hodnoty. Máme loajální a oddané zaměstnance, s nimiž můžeme s jistotou budovat náš budoucí úspěch,“ dodal. Název je součástí firemní identity Covestro, jakož i výrazná nová barevná značka plná života.

 

„Vybrali jsme si za svůj název Covestro, protože odráží tuto vzrušující příležitost, při níž budeme muset využít naše silné stránky ještě rychleji, efektivněji a flexibilněji,“ řekl Thomas. „Nový název je součástí značky a identity vytvořené na základě podnětů od zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů, jakož i dalších, kteří mají k naší společnosti blízko, a odráží naši inovativnost, talent a velké plány. Jsem si zcela jist, že nám zvolený název pomůže vás inspirovat a sebe motivovat na naší nové cestě do budoucnosti.“

 

Thomas uvedl, že samostatnost přinese nové společnosti větší flexibilitu, aby nezávisle sledovala své obchodní cíle. „Mezi související platformy bude patřit naše vedoucí postavení na trhu, příznivá dynamika v našem odvětví, naše nejmodernější báze aktiv s předními technologiemi zpracování, portfolio včetně velmi ceněného speciálního oboru podnikání, jakož i vynikající tým vysoce kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců,“ řekl.

Bayer: Science For A Better Life (Věda pro lepší život)

Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají do oblasti zdravotní péče, zemědělství a high-tech polymerních materiálů. Jakožto firma založená na inovacích, Bayer nastavuje trendy v oblastech vývoje a výzkumu.  Výrobky a služby společnosti Bayer jsou vyvinuty tak, aby byly ku prospěchu lidí a pomáhaly zlepšovat kvalitu jejich života. Zároveň se skupina Bayer podílí na společenském rozvoji prostřednictvím inovací, růstu a zvyšování výnosové síly.  Bayer usiluje o dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje a plní roli sociálně a společensky odpovědného korporátního subjektu. Ve fiskálním roce 2014 společnost Bayer zaměstnávala 118.900 lidí a dosáhla tržeb ve výši 42,2 mld. EUR. Kapitálové výdaje dosáhly 2,5 mld. EUR, investice do výzkumu a vývoje činily 3,6 mld. EUR.

 

Více informací najdete na http://www.bayer.com

Prohlášení o budoucím vývoji

Tato zpráva obsahuje prohlášení o budoucím vývoji založená na aktuálních úvahách či prognózách, k nimž dospěl management skupiny Bayer Group nebo dílčích skupin.   Následkem různých známých i neznámých rizik, nejistot a jiných faktorů mohou být odlišnosti mezi skutečnými budoucími výsledky, finanční situací, vývojem či výkonem společnosti a zde uvedenými odhady.   Tyto faktory zahrnují také faktory zmíněné ve veřejných prohlášeních společnosti Bayer, která jsou k dispozici na webové stránce www.bayer.com.  Společnost na sebe nebere žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto prohlášení o budoucím vývoji nebo za jejich úpravu v souladu s budoucími událostmi či vývojem.